Menu
Your Cart

Veiligheid & Privacy EU-AVG

Algemeen


NG-Online-Stores (waarvan e-Stocklots.be een onderdeel van is) gebruikt de persoonsgegevens om haar klanten de volgende dienst te leveren. Als de klant een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en van het verloop daarvan u op de hoogte te houden.


Toepassing


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je persoonsgegevens door de entiteiten behorende  tot NG-Online-Stores.  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info[at]e-stocklots.be .


Verwerkingsdoeleinden


NG-Online-Stores verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


Rechtsgrond van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).  In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a)  (toestemming verlenen door het aanvinken voor akkoord bij het aanmaken van een account en/of het plaatsen van een bestelling), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden


Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je persoonsgegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van NG-Online-Stores. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (het verwerken/afleveren van de geplaatste bestellingen), zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met NG-Online-Stores verbonden zijn. Voor NG-Online-Stores zijn dit Buckaroo voor de verwerking van de online betalingen en Bpost voor het verzenden/leveren van de bestellingen aan onze klanten.


NG-Online-Stores garandeert dat deze 2 ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt door klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Deze termijn is op dit moment 6 jaar.


Recht van inzage, verbetering  en verwijdering van de persoonsgegevens


De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.


Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info[at]e-stocklots.be


Direct marketing


De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht


De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission[at]privacycommission.be ).Bel: 0498 - 80 12 79
Van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 helpen wij u persoonlijk verder via de telefoon.
Bestelling afhalen
Haal gratis jouw bestelling af. Ons adres is Hasseltsebaan 186, 3940 Hechtel. Wel even een afspraak maken.